Usluge Mesna kancelarija Overa potpisa

Overa potpisa

 
Naziv usluge

 
Overa potpisa
  • izjava dva svedoka
  • ovlašćenja
  • punomoć
  • overa fotokopija
 
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Sekretarijat za opštu upravu grada Pančeva - Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Gde i kako

 
Zahtev za overu potpisa usmeno podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja knjige u kojoj je izvršen upis činjenice. Uz zahtev se plaća Republička administrativna taksa u propisanom iznosu od 490,00 dinara na račun primaoca: 840-742221843-57 sa pozivom na broj: model 97 broj 02-226 (Primalac: Republika Srbija, svrha uplate: Republička administrativna taksa).
 
Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.
 
Vrh