Место Монографија Предговор

Предговор

Ова монографија је колективни рад синова нашега села, било да се они налазе на неким дужностима у селу или да су одавде потекли и отишли другде, али у своје родно место још увек навраћају везани родбинским или носталгичним моментима. Ту су се прикључили и неки просветни и културни радници и прегаоци који су, са службом, дошли у Банатско Ново Село и заволели га, па су, као израз своје љубави, допринели својим прилозима овој монографији. Посебну помоћ у изради овог колективног рада дали су наставници и професори месне школе ,,Жарко Зрењанин,, , сама школа имајући у историји села, традицију дугу скоро као постојање самога села. Посебну је помоћ указао, у разним развојним фазама израде монографије, као и личним уделом, Стеван Ђаконовић, познат иначе као велики љубитељ старина, објеката и људи овога места.

Монографија је колективно дело двадесетине аутора, стручњака и заинтересованих за поједине аспекте живота села, у прошлости и садашњости. Као таква, она ће испољити местимично (мада се покушало све то уједначити и претопити у јединствену целину) неке стилске и методолошке неуједначености. Мада је интенција обрађивача била да у првом реду сакупе што више чињеничног материјала с односом на само село, а и мало шире подручје, да га систематски изнесу и прокоментаришу, без икакве интенције и доказивања којих било теза. То је непристрасна, чињеничка историја села и као такву је ваља и схватити. Она је комплексна и обухвата све видове активности, на разним пољима и у разним временским периодима. Ту су и људи и њихова достигнућа, њихова материјална и духовна култура.

Ова књига није научни рад у ужем смислу. То је само списак сређених факата о селу. Али није ни чиста фактографија. Због овога свог профила, а и из разлога економичности, колектив обрађивача се је сложио да странице књиге не оптерећује фуснотама, мада за сваки изнесени податак (осим оних који су дати по сећању људи, на основу усменог предања) постоји покриће у архивском материјалу и постојећој литератури, о селу и овом региону.   Коришћена литература (и само ова) дата је, на крају, у приложеној библиографији. План села, карте и илустративни материјал, којî је само делимично коришћен (негде објављен), може ову слику догађаја и збивања у селу, на разним пољима, само допунити. Овај је сакупљен изричито у селу. Такође и архивски материјали и записи (старији), који су такође свежи.

Појава ове монографије, сада и на овом месту, има се захвалити и лепој замисли емисије ,,Знање-имање,, у селу (5. фебруар 1978), која, међу осталима, подстиче активни, културни и стваралачки живот се!а. Монографија јесте и њено дело. А и оних који су материјално допринели оживотворењу и саме емисије, а и монографије села као такве. Сматрамо својом пријатном дужношћу да, на овом месту, поменемо најважније покровитеље и спонзоре: Месна заједница и Месна конференција ССРНВ из Банатског Новог Села, које су акцију не само организовале, већ и материјално и морално потпомагале, СИЗ културе СО Панчево је изричито за монографију одвојила знатна средства. Помињемо међу спонзорима , и: ПИК ,,Тамиш,, (Панчево), РОП ,,Будућност,, (у склопу ПИК-а ,,Тамиœ,,) из села, Рафинерију нафте (Панчево), ,,Семе,, (Београд), Комерцијалну банку (Панчево), ,,ИНА,, (Загреб) ООУР Београд, и др.

Посебно бисмо се хтели захвалити, на указаној помоћи приликом сакупљања грађе за монографију (појединих наших сарадника), Историјском архиву из Панчева, Народном музеју из Панчева, као и Градској библиотеци ,,Вељко Влаховић,, из Панчева. Такође и спољним стручним сарадницима, који су пристали да врше анкете у нашем селу и обраде поједине аспекте живота и рада или говора мештана: др Милораду Дешићу и Мр Мирјани Малуцков, оба из Новог Сада. Мр Мирјана Малуцков нам је ставила на расположење и фотографски материјал, с односом на наше село, који се чува у Етнолошкој збирци Војвођанског музеја у Новом Саду, на чему посебно захваљујемо.

Најзад, речи највеће захвалности упућујемо овим путем Др Раду Флори, пореклом из нашег села, иначе професору Београдског универзитета, који је дао не само пројекат монографије као такве, већ се добрим делом бринуо и о њеној реализацији, окупљању сарадника, као и што се примио одговорног посла редактирања самог текста монографије, а лично обрадио нека од важних поглавља ове књиге.

Свима нека је упућена наша благодарност, коју ће, надамо се, и убудуће генерације знати ценити,

У Банатском Новом Селу,

31. јануара 1978. године

Петар Чомлава

председник Месне конференције ССРНВ

 

 

 

 

Vrh