Место Монографија

Монографија

БАНАТСКО НОВО - СЕЛО

1765 - 1977

монографија

САРАДНИЦИ — ОБРАЂИВАЧИ:

Василе Бека, новинар (Панчево); Петру Бесу, наставник (Бан. Ново Село); Павел Благоје, службеник (Панчево); Петар Чомлава, управник Дома културе (Бан. Ново Село); Др Милорад Дечић, професор Уметничке академије (Нови Сад); Стеван Даконовић, службеник (Бан. Ново Село); Др Раду Флора, редовни професор Универзитета (Београд); Василе Флора, наставник (Бан. Ново Село); Бранко Франета, наставник (Бан. Ново Село); Душан Јелаш, професор (Бан. Ново СеИо); Јелена Кнежевић, професор (Банатски Карловац); Силвија Малајмаре, библиотекар Дома културе (Бан. Ново Село); Мр Мирјана Малуцков, кустос Војвођанског музеја (Нови Сад); Александар Малушевић, новинар (Панчево); Мирјана Перњак, професор (Бан. Ново Село); Инг Петру Помана, службеник ПИК ,,Тамиш,, (Бан. Ново Село); Миодраг Стејић, професор Панчево).

Консултанти:

Јоника Ардељан, Лазар Бољанцу-Лази, Георге Босиок, Николице Флора, Боривој Јовановић, Петар Костић, Љуба Мандреш, Тодор Мандреш, Мара Поповић, Север Шдику, Јонел Тођераш, Сава Убипарип, Дојна Живан. 

К о о р д и н а т о р:

ПРОФ. ДР РАДУ ФЛОРА

1 Предговор
2 Географски приказ села
3 Посстанак и развитак села
4 Село у периоду Другог светског рата
5 Органи народне власти, национализација, аграрна реформа, основи самоуправљања и комунални систем
Vrh