Општи подаци

Месна заједница Банатско Ново село је интересна, демократска, нестраначка заједница грађана и њихових удружења у којој грађани солидарно задовољавају своје заједничке интересе и потребе које сами утврде.

Месна заједница је у саставу града Панчева. Седиште Месне заједнице је у Банатском Новом Селу, улица Маршала Тита број 67. Обухвата подручје катастарске општине Банатско Ново Село.

Месна заједница је правно лице које самостално располаже свим својим средствима у оквиру права и обавеза утврђених Статутом Месне заједнице Банатско Ново Село, Статутом града Панчева и Одлуком о образовању Месних заједница. Рад органа Месне заједнице је јаван и подложан контроли грађана.

Иницијативу у вези образовања, спајања односно укидања Месне заједнице покрећу грађани Месне заједнице са подручја за које се предлаже образовање, спајање или укидање Месне заједнице, односно њеног дела.

Иницијатива грађана Месне заједнице или њеног дела се доставља Савету Месне заједнице и Скупштини града Панчева на разматрање и доношење одговарајуће одлуке.

Vrh