Јавне набавке

Јавне набавке

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију од 20.11.2015. за јавну набавку Ј.Н. ОП-Р-1/2015 број 01/15  - Отворени поступак јавне набавке радова који се односи на изградњу надстрешнице изнад пијаце.

 Позив за подношење понуде 20.11.2015.

 Конкурсна документација

 

 

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда од 31.03.2015. која се односи на набавку радова на изради 2 пијезометра на биолошком пречистачу отпадних вода "Мокро поље" у Банатском Новом Селу број 65/15.

 Позив за подношење понуде 31.03.2015.

 

 

МЗ Банатско Ново Село објављује обавештење о продужењу рока од 06.03.2015. која се односи на набавку услуге анализе отпадне воде и подземне воде из пијезометара са биолошког пречистача отпадне воде „Мокро поље“ у Банатском Новом Селу број 47/15.

 Обавештење о продужењу рока 06.03.2015.

 

 

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда од 05.03.2015. која се односи на набавку услуге анализе отпадне воде и подземне воде из пијезометара са биолошког пречистача отпадне воде „Мокро поље“ у Банатском Новом Селу број 47/15.

 Позив за подношење понуде 05.03.2015.

 

 

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију од 04.02.2015. која се односи на набавку радова за периодично одржавање коловоза улице Братства  јединства (од улице Вука Караџића до улице Иве Лоле Рибара), ЈН бр. 04/14, Ев.бр. Ј.Н. ОП-Р-2/2014.

 Позив за подношење понуде 04.02.2015.

 Конкурсна документација

 

 

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију од 17.11.2014. која се односи на набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу капела на гробљима у Банатском Новом Селу, Ев. бр.: ЈНМВ-У-3/2014

Позив за подношење понуде 17.11.2014.

Конкурсна документација

 

 

   

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију од 10.11.2014. која се односи на ревитализацију уређаја за пречишћавање отпадних вода "Мокро поље" у Банатском Новом Селу, ЈН 02/14, Ев.бр.: ЈНМВ-У-2-1/2014

Позив за подношење понуде 10.11.2014.

Конкурсна документација

 

 

   

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију од 22.10.2014. која се односи на ревитализације уређаја за пречишћавање отпадних вода "Мокро поље" у Банатском Новом Селу, бр. 150-14 Ев.бр.: ЈНМВ-У-2/2014.:

Позив за подношење понуде 22.10.2014.

Конкурсна документација

 

  

 

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију од 13.05.2014. која се односи на набавку радова, периодично одржавање коловоза улице Ослобођења (од улице Жарка Зрењанина до улице Вашарске), бр. 01/14, Ј.Н. ОП-Р-1/2014.:

Позив за подношење понуде 13.05.2014.

Конкурсна документација

 

 

  

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда од 20.03.2014. која се односи на поступак набавке услуге анализе отпадне воде са биолошког пречистача отпадне воде „Мокро поље“ у Банатском Новом Селу:

Позив за подношење понуде 20.03.2014.

 

 

 

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и пратећу конкурсну документацију од 18.10.2013. која се односи на поступак јавне набавке мале вредности - Набавка радова за уређење зграде Месне заједнице "Банатско Ново Село" (по партијама), Ев. бр. ЈНМВ 04/13.

Позив за подношење понуде 18.10.2013.

Конкурсна документација


 

 

МЗ Банатско Ново Село објављује позив за подношење понуда и пратећу конкурсну документацију од 18.06.2013. која се односи на набавку радова за периодично одржавање коловоза улице Ослобођења у Банатском Новом Селу, Бр. 02/13, Ев.бр. Ј.Н.ОП-Р-1/2013.

Позив и документацију можете преузети овде:

Позив за подношење понуде 18.06.2013.

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Додатно појашњење 12.07.2013. 

 

 

 

На овој страници се објављују важећи позиви и резултати јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама донетим 29.12.2012. који је на снази од 01.04.2013. године. 

Закон о јавним набавкама можете преузети овде:

Закон о јавним набавкама

 

 

Филтрирање наслова      Прикажи #  
# Наслов чланка

Администрација:

  • 1
  • 2
  • 3

Избор језика:

LatinicaЋирилица
Vrh